• HEM
  • PRODUKTER
  • ÅTERFÖRSÄLJARE
  • HÅLLBARHET
  • KONTAKT
  • OM OSS

Hållbarhet

Hållbarhet

BETYDELSEN ATT VARA ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG

NQD stöder arbetet i vårt samhälle när det handlar om att skapa hållbarhet och göra affärer på ett etiskt riktigt sätt. Att NQD är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten, tar hänsyn till miljön, föregår med gott exempel när vi bemöter varandra och våra affärspartners samt att vi alltid respekterar gällande lagar och regler där vi har vår verksamhet.

För att utveckla våra affärer och förbli framgångsrika måste vi vara, och uppfattas som, en pålitlig samarbetspartner för våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig. Den uppförandekod du nu läser anger NQDs etiska riktlinjer inom flera områden. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med och följa dessa riktlinjer. Alla vi som arbetar på NQD har ett eget ansvar för att bevara och upprätthålla NQDs rykte som ett ansvarstagande företag.

Ledningsgruppen

Nordic Quality Design AB

Återplantering

Trä är ett fantastiskt material som binder koldioxid redan från stadiet som liten planta tills dess att det ligger installerat som ett golv i någons hem. Vi har tillsammans med företaget Ecotree tagit fram en återplanteringsplan för att positivt bidra till koldioxidproblemet. Idag planterar vi två nya ekar för varje ek som vi använder i tillverkningen till våra produkter.

Detta är ett bidrag till miljön som ska täcka de mängder koldioxid som vår verksamhet påverkar i form av utsläpp från transporter etc. Vi har tillsammans med Ecotree ett sponsorskap som ökar antalet planteringar i takt med att vi säljer fler kvm golv!

EcoTree odlar och vårdar hållbara skogar i Europa tillsammans med över 1 300 företag. Skogarna bevarar och ökar den biologiska mångfalden och fångar upp koldioxid från atmosfären som lagras i träden.

Återplantering

Trä är ett fantastiskt material som binder koldioxid redan från stadiet som liten planta tills dess att det ligger installerat som ett golv i någons hem.
Vi har tillsammans med företaget Ecotree tagit
fram en återplanteringsplan för att positivt
bidra till koldioxidproblemet. Idag planterar
vi två nya ekar för varje ek som vi använder i tillverkningen till våra produkter.

Detta är ett bidrag till miljön som ska täcka
de mängder koldioxid som vår verksamhet
påverkar i form av utsläpp från transporter etc.
Vi har tillsammans med Ecotree ett sponsorskap som ökar antalet planteringar i takt med att vi
säljer fler kvm golv!

EcoTree odlar och vårdar hållbara skogar i Europa tillsammans med över 1 300 företag. Skogarna bevarar och ökar den biologiska mångfalden och fångar upp koldioxid från atmosfären som lagras i träden.

NQD VÄRNAR OM MILJÖN

NQDs anser att hållbarhet är en avgörande faktor i vår verksamhets framgång. Att minimera vår belastning på miljön och att verka för att våra uppdrag bidrar till förbättringar på miljöområdet är en viktig fråga för bolaget. NQD skall bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och kunders krav.

Alla inom verksamheten skall ta miljöansvar i sitt dagliga arbete.

NQD ställer krav på sina leverantörer att råvaran kommer från uthålligt skogsbruk och ej är illegalt avverkat samt följa EU:s regler gällande import av virke (EUTR).

Nordic QualityDesign AB har som mål att utveckla sina produkter med en genomgående certifierad paketering. En del i detta miljöarbete är att i största möjliga mån använda återvunnet material. Samtliga inköp av kontorsmaterial, hygienartiklar och städproduktersom vi använder i vår dagliga verksamhet skall alltid vara enligt FairTrade, PEFC eller FSC.